KONTAKT

NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA 
FEDERACJA STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH
RADA W RZESZOWIE

Dział: POLIGRAFIA

Dane kontaktowe:
 ul. Kopernika 1, 35-959 Rzeszów
 tel.17 86-21-391,fax 17 853-44-29
 kom. 783 969 878
 e-mail. poligrafianot@gmail.com
 NIP: 813-02-68-679

 Krajowy Rejestr Sądowy - nr KRS: 0000023812
 Główny Urząd Statystyczny - nr REGON: 690052784
 Urząd Skarbowy - nr NIP: 813-02-68-679
 Bank: PEKAO S.A. IIO/Rzeszów 70 1240 2614 1111 0000 3958 5998
Poligrafia NOT jest jednostką powstałą w ramach działalności 
Naczelnej Organizacji Technicznej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Rzeszowie.
Chcesz wiedzieć więcej zajrzyj na stronę www.not.rzeszow.pl
W ramach NOTu w Rzeszowie działa 18 Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.
Naczelna Organizacja Techniczna jako wspólnota Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 
reprezentuje społeczność techniczną, integruje polskich techników i inżynierów,
działa na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego:
współtwórcy postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju.

PLAMA3